Frank Stoor, chef för utbildningsförvaltningen, hade en föredragning på senaste mötet i skolnämnden om den analys som han har gjort av nämndens ekonomi. Enligt prognoserna går skolnämnden mot ett underskott på cirka 40 miljoner kronor i år.

Trots att budgetramen till skolnämnden utökades från 789 miljoner i fjol till 833 miljoner i år kompenseras långt ifrån alla kostnadsökningar med ramökningen på 44,6 miljoner.

För det första ökar antalet elever betydligt mer än vad man hade räknat med. Skolorna får elevpeng (cirka 50 000 till 100 000 kronor per elev) från skolnämnden. Elevökningar utöver det som man hade räknat med i budgeten kostar med andra ord så mycket per elev för skolnämnden. Frank Stoor räknar med att det handlar om cirka tio miljoner kronor i elevökningar som skolnämnden inte har kompenserats för.

Samtidigt kräver fler elever fler anställda. Det ger ökade personalkostnader. Fler elever kräver mer plats. Nya skolor och förskolor behövs.

– Det som är den stora utmaningen i Enköpings kommun är att vi får förhålla oss till en ökning av förskola, grundskola och gymnasiet – samtidigt, säger Frank Stoor.

Lokalkostnaderna i år blir 21,7 miljoner högre än förra året.

Lönekostnaderna blir 52,1 miljoner högre i år än 2017. När bland annat pengarna från statliga lärarlönelyftet räknas bort återstår ändå 17 miljoner kronor i ökade lönekostnader.