Var står de olika politiska partierna i frågan om kulturhus på Joar Blå?

Det undrar Facebookgruppen "Kulturhus på Joar blå" som nu begärt att få svar på frågan från samtliga partier i fullmäktige.

– Det är viktigt att hålla frågan vid liv så att diskussionen fortsätter. Vi vill inte att det här tar 20 år, som det gjort för motorparken, säger Mats Alvemark grundare av Facebookgruppen som idag har drygt 1700 medlemmar.

Artikelbild

| Viktigt. Biblioteket är den absolut viktigaste fråga, det finns ett stort behov av utbyggnad här" säger Mats Alvemark och Laila Jonneryd.

Frågan om vad som ska hända med fastigheten Joar Blå, som idag bland annat inhyser bibliotek och biograf, har pågått en längre tid. Förslaget om att byggnaden skulle rivas och ett nytt kommunhus byggas på platsen mötte proteststorm och Facebookgruppen bildades.

Engagemanget är stort och företrädarna för gruppen får stor respons, många Enköpingsbor frågar hur det går med Joar.

– Vår uppfattning är att majoriteten av folket är för ett kulturhus vid Joar Blå, vi har fått ett enormt stöd i frågan. Det verkar även finnas en politisk enighet om ett kulturhus där, säger Mats Alvemark.

Men nu finns en oro för att frågan hamnar i långbänk som frågor gällande fastigheter har en tendens att göra.

– Det är viktigt att vi kommer någon vart före valet 2018. Att frågan är klar från politisk sida så det inte blir fler turer efter valet, säger Laila Jonneryd som också sitter med i ledningen för gruppen som arbetar för Kulturhuset Joar Blå.

Därför har gruppen nu skickat ett brev till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige där man förklarat vad man vill att kulturhuset ska innehålla och bett om partiernas sympunkter.

Biblioteket ser man som den viktigaste beståndsdelen, men även fler möteslokaler, ett kafé, turistbyrå, JP Johanssonmuseum, renovering av teatersalong och loger står på önskelistan.

– Vår idé är att man ska ta vara på de ytor som finns och att man utgår från det arkitektförslag som Studio 1:11 gjorde vid planerna för kulturskolan, där man bygger ihop fastigheterna med en inglasning. Förslaget är ju redan betalt av kommunen, det skulle spara både tid och pengar, säger Mats Alvemark.

I oktober är ett möte inplanerat med gruppen, kommunen och arkitektbyrån som gjorde förslaget för kulturskolan.

Responsen på brevet som skickats till de politiska partierna varierar dock stort. Moderaterna och miljöpartiet har redan svarat och har en syn på frågan som ligger nära gruppens eget förslag. Socialdemokraterna vill avvakta den utredning som upplevelseförvaltningen gör angående kulturhuset och som ska presenteras i oktober.

– Det är lite märkligt. Partiet måste kunna ha en egen syn på frågan om kulturlivet i Enköping, säger Mats Alvemark.

Övriga partier har gett respons men från Nystart Enköping är tystnaden total i frågan.

– Visserligen har de september månad på sig att svara men att de inte hört av sig är lite förvånande. De är ett nyckelparti i frågan då de har ordförandeposten i Plex-utskottet, säger Mats Alvemark.

Några detaljer om hur lokalerna ska se ut exakt och vad det ska kosta ger sig gruppen inte in på att diskutera. Det menar man är förvaltningen och politikernas fråga.

– Det är inte vårt uppdrag, vi är en påtryckargrupp som vill se till att vi får ett centrum för kulturen i Enköping. Vi är medvetna om att vi inte är politiskt valda, men vi tycker inte att politikerna gjort sitt jobb riktigt, säger Mats Alvemark och tillägger:

– Idrotten har fått mycket, kulturen ingenting. Nu är det dags att ge något till den.