På måndagar kan man sedan den första mars besöka socialförvaltningen under deras drop in-tid under två timmar efter lunch.

Det är ett sätt för förvaltningen att bli mer tillgänglig, för alla grupper i samhället.

– Det finns personer som har svårt för att ringa telefonsamtal och som hellre tar kontakt personligen. Det kan exempelvis vara nysvenskar som har svårt med språket, säger Kristina Sandell, teamleader vid socialförvaltningen i Enköping.

Drop in-tiden gäller för vuxenärenden och för dem som inte har en handläggare utsedd sedan tidigare.

–­ Vi har märkt att behovet finns genom de spontanbesök vi fått i receptionen ibland. Många känner sig tryggare om de kan prata direkt med en person, säger Kristina Sandell.

Redan första gången som förvaltningen provade drop in fick man tre besök. Nu kör man drop in på prov en tid för att se om man på så vis når ut till fler personer.

Drop in-tiden är ett komplement till den ordinarie verksamheten. Liksom tidigare kan man även ringa under förvaltningens vanliga telefontider.