Situationen ses som så pass allvarlig att styrelsen har skickat en anmälan till Arbetsmiljöverket. Personalens psykosociala arbetsmiljö ska ha blivit ohållbar, de vill inte gå till jobbet. En ska ha sagt upp sig och flera har sagt att det är ett alternativ. Detta då föräldrarna i familjen upplevs hotfulla och opassande. Föräldrarna ska bland annat ha hotat att banda alla samtal med personalen.

Som akut åtgärd kräver förskolan att någon annan än föräldrarna hämtar och lämnar barnen. Tills en lämplig person har hittats kommer medlemmar i styrelsen att lämna och hämta dem, så att personalen ska kunna arbeta. Enligt anmälan har andra föräldrar också uppmärksammat parets hotfulla beteende.