Det kunde Cobab:s projektchef Martin Holmström berätta på torsdagen då media och upplevelsenämndens ledamöter bjudits in för en visning.

– Schaktningsarbetena började veckan före midsommar och pågick hela sommaren. Pålningsarbetet gick sedan som planerat, nu står 600 betongpålar på fast berg och gjutningen av bottenplattan pågår, berättar Martin Holmström för journalister och de två politiker som kommit till visningen, Jesper Englundh (S), avgående ordförande för nämnden och Mikael Ågren (NE) ledamot i nuvarande och kommande upplevelsenämnd.

Utanför på byggplatsen lyfter två stora kranar formar och byggmateriel på plats, och på den blivande parkeringen närmast Torggatan får tippningen av fyllningsmaterial byggbarackerna att skaka när Holmström redovisar byggprojektet med 3D-bilder.

Artikelbild

| Tillverkningen av specialgjutformar i trä till upplevelsebadet är det snickare, här Joakim Egestedt, som gör på plats.

En rundtur på byggarbetsplatsen förbi kranar och över nät av armeringsjärn som väntar på att nästa del av bottenplattan ska gjutas gör klart att de olika delarna av familjebadet har kommit olika långt. Hoppbassängen är redan helt färdiggjuten, medan armeringsjärnen till det som ska bli väggar till rehabbassängen och undervisningsbassängen sticker upp ur bottenplattan.

Klätterväggen intill hoppbassängen gjöts på torsdagen och kommer att stå kvar i sina formar över helgen.

– Det är den tid det tar för betongen att härda ordentligt. Tar man bort formen för snabbt riskerar man att det uppstår sprickor, förklarar Martin Holmström.

I ett tält i västra delen av området är bröderna Joakim och Daniel Egestedt i full färd med att snickra de specialtillverkade gjutformarna till upplevelsebadet.

– De andra gjutformerna är standardmodeller som vi hyr in, men de runda formarna gör vi på plats, ett rent hantverk, säger Martin Holmström.

Samtidigt som arbetet med golv, väggar och tak till alla delar av familjebadet fortgår har också arbetet med den konstnärliga utformningen i byggnaden gått vidare.

– Det är två projekt där det ena gäller gestaltningen av tegelväggar som binder samman ute och innemiljö. Haga tegelbruk kommer att bidra med specialtegel utformat i samarbete med keramikern Mårten Medbo, berättar Klas Hällerstrand, kulturutvecklare i Enköpings kommun.

– Det andra projektet är gestaltningen av glaspartier, temat ”regnbåge” var bestämt sedan tidigare. Glaskonstnären Josefine Lyche fick uppdraget och har valt att färga in glasrutorna runt bassängen i regnbågens färger, säger Klas Hällerstrand.