Kyrkomålningarna i Härnevi kyrka målades under 1480-talet. Skaparen till dem är kyrkomålaren Albertus Pictor. Nu, över femhundra år senare konserverar Misa Asp och hennes kollegor dem.

– Många använder sig av ordet "restaurering", jag tycker det är fel då det innebär att vi återskapar målningarna. Jag föredrar ordet "konservering" då vi bevarar dem och ger dem bra förutsättningar för ett fortsatt liv, säger Misa Asp.

För drygt en månad sedan började arbetet med en mögelsanering och sedan rengörning av väggarna.

Artikelbild

| Misa Asp visar hur man fortfarande kan se färgen som det målades med för över 500 år sedan.

– Det är sot och annat smuts som fastnar på ytorna. Vi behöver vara väldigt noga när vi rengör så att vi inte påverkar någon av målningarna, säger Misa Asp.

Under 1700-talet blev det vanligt att kalka över kyrkomålningar. Målningarna på väggarna i Härnevi kyrka överkalkades då, men målningarna i valven överkalkades aldrig.

– Sättet hur man sedan avkalkade på spelade stor roll för hur skadade målningarna blev. Här har de avkalkat dem relativt bra. Det finns målningar som är i ett fantastiskt skick, speciellt i valven, det är magiskt.

Hur Misa Asp började jobba med något så specifikt som att konservera kyrkomålningar finns det inget glasklart svar på.

Artikelbild

| Flera olika figurer pryder kyrkans tak och väggar. Bland annat en sjöjungfru.

– Min första utomlandsresa var till Aten, där blev jag helt fascinerad av alla ruiner och historiens vingslag. Att vägen sedan ledde hit handlar om tillfälligheter, säger hon.

Fram till någon gång i sommar kommer laget att göra rent målningarna, reparera skador i dem och förstärka grunden de är målade på. För att få hjälp med att kunna bevara kulturen i sina kyrkor, som till exempel målningarna av Albertus Pictor, kan kyrkoförsamlingar söka kyrkoantikvarisk ersättning.

Artikelbild

| Misa Asp gör rent bakgrunden på en målning med hjälp av bommul och en bambupinne.

– När det gäller arbetet med att konservera målningarna så har vi beviljats cirka två miljoner kronor. Av den summan behöver församlingen betala tio procent på egen hand, säger Owe Enström, fastighetsansvarig.

Konserveringen av kyrkomålningarna är bara en del av renoveringen som pågår i Härnevi kyrka. Bland annat ska isoleringen ses över och nya golv ska in, vad allt kommer att gå på är i dag oklart.

Artikelbild

| "Målningarna i denna kyrka är helt fenomenala", säger Misa Asp.

– Vi har sökt ersättning för de arbetena, men vad vi totalt kommer att betala själva eller få i ersättning kan jag inte svara på ännu. Arbetet är pågående och vi inte vet vad slutsumman kommer att landa på, säger Owe Enström.