Flera projektidéer har varit uppe på sammanträden hos skolnämnden och utbildningsnämnden. Politikerna har gett klartecken åt utbildningsförvaltningen att jobba vidare med idéerna. Så småningom ska nämnderna söka pengar till projekten från Enköpings kommuns sociala investeringsfond.

Både skolnämnden och utbildningsnämnden ser segregationen som en stor utmaning för sina verksamheter: grundskola, förskola, gymnasium, komvux, med mera.

Skolnämnden har en projektidé om att utveckla den mobila förskolan. EP har tidigare berättat om den mobila förskolan som startade i Enköping 2013. Tack vare att förskolan är just mobil får förskolebarnen en daglig möjlighet att komma ut i naturen. Verksamheten i den mobila förskolan riktar sig till barn i Västerledenomådet (Lillsidan).

Till saken hör också att den buss som används i mobila förskolan inte klarar dagens miljökrav och behöver avyttras.

Utbildningsförvaltningen ser här en potential till att tänka nytt kring den mobila förskolan. Idén är att vara mobil/rörlig och söka upp det som ska studeras.

En annan projektidé handlar om en samordnad integration i Enköpings västra stadsdelar. Det pågår redan flera insatser från olika delar av kommunorganisationen i området, arbeten som sker var för sig av EHB, upplevelsenämnden, socialnämnden, skolnämnden och utbildningsnämnden.

Idén till samordning av insatserna innebär att två projektanställda ska ha en övergripande koll och utarbeta arbetsformer för ett samarbete.

Hot- och hatspråkskultur heter en annan projektidé för högstadiet, vuxenutbildningen och gymnasiet. Det handlar om språkbruket och om hur det kan variera mellan till exempel klassrummet, omklädningsrummet, hemmet, etcetera.

Ytterligare en av idéerna gäller att hindra och hämma utanförskap. Tanken är att upplevelseförvaltningen får anställa två coacher som ska motivera elever på Westerlundska gymnasiet i sina studier. Projektet är tänkt att pågå i två år.

Coacherna ska bygga relationer med elever som känner sig utanför eller har valt att ställa sig utanför.

EP har tidigare berättat om projektidén om att nyanlända ungdomar ska vara volontärer och lära äldre mer om datorer och den digitala världen.

Nu ska dessa projektidéer utvecklas vidare och prövas av en beredningsgrupp av tjänstemän på kommunledningskontoret. Sedan får de inblandade nämnderna söka projektpengar hos kommunstyrelsen.