Enköping växer. Befolkningsprognosen säger att antalet barn i grundskoleåldern i Enköpings kommun kommer att öka med mellan 1 900 och 2 300 individer till 2027. Om prognosen håller skulle det innebära att omkring tre nya skolor behöver byggas under nämnda tidsperiod.

Sven Jansson (S), skolnämndens ordförande, säger att man från skolans håll måste ha fem till tio års framförhållning, men även ha ett nära samarbete med kommunens samhällsbyggnadsförvaltning när nya bostadsområden planeras.

Idag är skolornas befintliga kapacitet i stort sett helt utnyttjad i Enköpings tätort. Det är med andra ord fullt i skolorna.

Artikelbild

| Läge. Korsängsfältet med närhet till ishall, simhall, idrottshus, med mera är rätt plats för den nya skolan, enligt Sven Jansson.

Det utreds om Rombergaskolan kan byggas ut. Nya Munksundsskolan är i sluttampen av uppförandet. Barnen och personalen ska flytta in efter sportlovet.

Västerledsskolan fungerar i dag som en evakueringsskola för Enöglaskolan och Munksundsskolan. Under kommande år ska skolnämnden enligt planerna besluta om den nya F-9-skolan som ska byggas av nuvarande Västerledsskolan. För att verkligen markera att det blir en ny skola ska skolnämnden även besluta om ett nytt namn.

– Vi ska försöka få till det så att nya Västerleden blir en jättebra skola. Vi försöker ge skolorna med de tuffaste förutsättningarna de bästa resurserna och göra dem attraktiva för lärare att jobba på, säger Sven Jansson.

Steget efter det blir en helt ny skola i tätorten. Där räknar skolnämndens ordförande med att ett beslut om att bygga den ska tas nästa år. Skolan blir en F-9-skola.

Artikelbild

| Pluto. Sven Jansson (S) och övriga i skolnämnden kommer tidigast att ta ett beslut om Pluto i januari.

– Jag skulle vilja ha den nya skolan nere på Korsängsfältet som en del i konceptet lägerstaden, nära idrottsanläggningarna, säger han.

Den nya skolan, som är inritad på en karta i den konsultrapport som i veckan presenterades för kommunstyrelsen, skulle med sitt läge kunna utnyttjas som lägerskola på lov, helger och kvällstid.

Artikelbild

| Fältet. Här är en vy mot ishallen och Idrottshuset.

– Då utnyttjas lokalerna på ett effektivt sätt. Annars står en skola idag tom 60 till 70 procent av tiden.

Skolan skulle ligga bra till geografiskt både för boende inne i stan och i Bredsand.

På skolnämndens senaste möte togs ett beslut om nya placeringsområden (upptagningsområden) för kommunens skolor från och med läsåret 2018/2019.

Samtidigt ska utbildningsförvaltningen utreda om ett enda placeringsområde ska införas för tätortens grundskolor.

– Jag tror att det skulle vara bra att ha ett placeringsområde. Det finns både för- och nackdelar med det. Vi ska jobba hårt för att motverka segregation och det är lättare att göra det med ett planeringsområde. Forskning säger att det är bra med blandade grupper och att det både gynnar elever med starka resurser och svaga resurser, säger Sven Jansson.