Över 50 000 kronor samlades in till välgörande ändamål med Enköpingskoppling, 10 000 kronor mer än året innan.

2018 års lucia, Ida Ågren, som också är engagerad som ledare i Enköpings SK Gymnastikförening, har nu delat ut 25 431 kronor till sin förening.

Det skedde nyligen i samband med en träning. Det är tredje året efter nystarten av Enköpings lucia i ett nytt format.

Artikelbild

| Ida Ågren delade ut pengarna på en träning nyligen.

Pengarna kommer från gåvor i publiken vid två luciavesprar i Vårfrukyrkan på luciadagen och genom frivilliga inbetalningar till Enköpings Lucias Swishkonto. 22 företag och organisationer beställde också besök av lucia och hennes tärnor. Deltagande kandidater väljer ut vart pengarna ska gå och lucias ord väger tyngst.

Så här fördelade sig pengarna:

Enköpings SK Gymnastikförening, 25 431 kronor, Enköpings Konståkningsklubb, 10 172 kronor, Tjejjouren Hjärtrud, 10 172 kronor och Majblommeföreningen, 5 086 kronor.

Det var fullsatt i Vårfrukyrkan på både föreställningarna. En nyhet till 2019 är därför en speciell barnföreställning, innan de båda luciavesprarna.