De fristående förskolorna i Enköping tycker att de saknar det underlag som krävs till att göra sina budgetar. De har ännu inte fått ett slutgiltigt besked från Enköpings kommun om hur stor skolpengen (det vill säga ersättningen per barn) blir det här året.

Skolnämnden har tagit ett beslut i väntan på det slutgiltiga beslutet. Beslutet innebär att förra årets skolpeng ska gälla under det här året tills ett nytt beslut om skolnämndens budget har tagits.

– De har fattat ett beslut om att de inte har fattat något beslut. Det blir lite svårt för oss att lägga en budget efter det, säger Gudrun Plahn, förskolechef på Utforskarens förskola, som tillsammans med sina kollegor på övriga fristående förskolor vill ha tidigare och tydligare besked från kommunen .

Artikelbild

| Förskolechefer. Nadia Vaidi, Lärkan, Cecilia Wallin, Snäckan, Gudrun Plahn, Utforskaren, Anna-Lena Johansson, Solrosen, Anneli Wilhelmsson, Skogviolen, Rebecca Holtenfalk, Sparrsätra och Sävsta, Anna Franck, Paletten, och Carina Alebark, Uppnäsan, vill ha tydligare planeringsförutsättningar.

Anneli Wilhelmsson, förskolechef på Skogsviolens förskola, påpekar att de fristående förskolorna är små och sårbara. Det finns ingen marginal till att gå med förlust en tid.

– Får vi inte ihop det går vi i konkurs, säger Anneli Wilhelmsson.

De fristående förskolorna i Enköping har nästan 700 barn placerade hos sig. Förskolecheferna konstaterar att kommunen behöver ha hjälp med de platserna för att det ska gå att klara behovet av barnomsorg i Enköping.

Vidare har samma försenade budgetprocess drabbat de enskilda förskolorna tidigare.

– Det är inte okej som de handskas med oss, tycker Gudrun Plahn.

– Att kommunen har för vana att göra det här är år från år gör att det är dags för oss att sätta ner foten. Vi är också viktiga, säger hon.

Sven Jansson (S) är skolnämndens ordförande. Han håller med förskolecheferna om att det är olyckligt med sena budgetförutsättningar.

– Ambitionen är att vi ska kunna ta det i decembermötet, säger Sven Jansson.

Men han förklarar förseningen i det här fallet med bland annat att skolnämnden ska få en utökad budgetram på grund av ökade hyreskostnader nu när nya Munksundsskolan står klar.

Han anser dock att beslutet om att förra årets skolpeng gäller tills vidare ger hyfsade planeringsförutsättningar för förskolorna.

– Det blir inga stora justeringar. I stora drag vet man planeringsförutsättningarna, säger Sven Jansson-

De enskilda förskolorna kan dock räkna med en större ersättning än tidigare, men hur mycket kan skolnämndens ordförande ännu inte säga.

– Det är jättetråkigt att det ska behöva bli så här. Men tyvärr kan vi inte göra någonting åt det denna gång. Vi hoppas att nästa år ska det vara annorlunda, säger Sven Jansson.