Den senaste veckan har tre boende drabbats av att blommor på deras uteplatser stulits eller förstörts. De boende och deras anhöriga har satt ut blommor i krukor och planteringar vid uteplatserna, och nu vid upprepade tillfällen rapporterats att blommor försvunnit eller förstörts.

– De gamla blir förstås jätteledsna, de har ju gjort i ordning för att de ska ha något fint att titta på när de sitter på sina altaner, säger Katarina Löfberg, chef för omvårdnadsboendet.

Hon polisanmälde stölderna på måndagen, men tror att utredningsläget inte är så gott:

– Om det kommer in tips kan det gå att lösa, men det bästa vore om blommorna lämnas tillbaka, säger Katarina Löfberg.