När flyktingströmmarna var som störst kom många nyanlända till Enköping. Nu vill Enakyrkan lyfta frågan om vad Enköpingsborna kan göra för att för att få flyktingar att känna sig välkomna i kommunen. Den 11 maj gör de det med en konsert.

– Det här är ett sätt att lägga fokus på flyktingfrågan, säger Christine Löfvenberg, medlem i Enakyrkan och en av initiativtagarna till evenemanget.

– Förhoppningsvis ger konserten nya idéer om vad man som vanlig Enköpingsbo kan göra för att öka integrationen och underlätta för nyanlända att komma in i samhället.

Under konserten får publiken ta del av berättelser från flyktingar som nu bor i Enköping, möta engagerade Enköpingsbor och höra om kommunens integrationsarbete. Kören Credo Gospel svarar för musik och upplägg av kvällen. De har tidigare anordnat en liknande konsert i Västerås.

– Den förra konserten fick väldigt starka reaktioner. Publiken blev djupt berörd och många grät. När man får höra berättelser från människor som själva tvingats fly från krig och svårigheter väcks tankar om att "Det där kunde vara jag". Det är ett sätt att väcka och ruska om publiken, säger Christine Löfvenberg.

Gospelkonserten är en del av Enakyrkans kontaktskapande verksamhet. Under våren har kyrkan anordnat både språkcaféer, fikastunder för EU-migranter och kvällar för ungdomar.

– Vi vill att vår kyrka ska vara en plats där man kan skapa kontakter och lära känna andra människor från olika delar av världen, säger Christine Löfvenberg.

– Våra dörrar står öppna för alla.