Det är Folkhälsomyndigheten som har tagit fram de alarmerande siffrorna genom att se till människors BMI (Body Mass Index), vilket är förhållandet mellan längd och vikt. Ett BMI över 25 räknas som övervikt, och över 30 ses som fetma. Siffror visar att över hälften av landets invånare klassas som överviktiga eller feta.

Skillnaderna är dock stora i olika delar av landet. I Gävleborgs län ligger medelvärdet mellan åren 2013-2016 på 58 procent. I Stockholms län är motsvarande siffra 44 procent. I Uppsala län är medelvärdet 49 procent vilket är strax under rikssnittet. Av länets invånare är 55 procent av männen överviktiga medan det för kvinnor är en något lägre siffra, 43 procent.

Ett för högt BMI utgör en risk att drabbas av typ 2-diabetes och i och med det mer än fördubblas även risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Samtidigt som fetman ökar har en ny forskningsstudie visat att gastric bypass-operationer kan hjälpa patienter som lider av typ 2-diabetes.

– Den här studien som har gjorts på 26 000 personer som genomgått kirurgisk behandling för övervikt kunde visa hur två tredjedelar av de patienter som åt diabetesläkemedel kunde sluta helt med sin medicinering efter fem år och att kroppen kunde ta hand om sin egen insulinproduktion, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

I Sverige lever det idag över 400 000 personer med typ 2-diabetes och upptäckten kan komma att göra stor skillnad.

– Det är inte så att vi går ut med några rekommendationer om att göra denna typ av operation, men för de människor som är föremål för denna typ av operation vill vi visa på det positiva med den här studien, säger Kristina Sparreljung.