Det handlar om årsbidrag som syftar till att stödja barn- och ungdomsverksamhet och verksamhet som drivs av föreningar för personer med funktionsnedsättningar, hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och andra kulturföreningar.

Upplevelsenämnden beslutade vid sitt senaste möte att dela ut 30 000 kronor till föreningen Forsby kvarn, 51 000 till Enköpings Musikklubb, 65 000 till Enköpings konstförening, 130 000 till Enköpings Riksteaterförening, 10 000 till Föreningen Norden, 110 000 till All världens musik och 150 000 till Grönsöö kulturhistoriska stiftelse.