– Det var väldigt jobbigt att döda så många bin, att behöva hälla bensin på dem, säger Thomas Gustafsson som blir märkbart berörd när han berättar vad som hände för tre månader sen.

– Jag har varit biodlare i 26 år och aldrig upplevt något liknande. Jag hade aldrig klarat mig igenom den här tiden utan mina grabbar, säger han och nickar mot Oscar som sitter i soffan mittemot på verandan. Hans andra son, Anton, är inte hemma just idag.

Efter att yngelrötan upptäcktes gjordes besiktningar och provtagningar på alla bisamhällen. Därefter hjälptes far och söner åt att rengöra allt material som ska ut i biodlingen genom att koka det i kaustiksoda och ånghögtryckstvätta för att sedan behandlas med virkon s, ett kemiskt medel. Allt material som på något sätt hade drabbats av yngelrötan förstördes helt och allt gammalt vax smältes om.

Artikelbild

| Thomas Gustafsson visar upp de ramar som gjorts rent och trådats om för att få bukt med bisjukdomen amerikansk yngelröta. – Vi har verkligen gjort extra, extra allt, säger sonen Oscar Gustafsson.

– Vi har verkligen gjort extra, extra allt, säger Oscar Gustafsson.

Hädanefter kommer Thomas Gustafsson inte att sätta ut ramar med gammalt vax på.

– Från och med nu ska alla ramar ha fräscht vax på sig. Det är inte så vi biodlare brukar göra här i Sverige, men efter ett utbrott i Danmark gör de så och nu kommer vi också att göra det.

Mitt i det intensiva arbetet att få kontroll på yngelrötan ringde media och ville intervjua, men Thomas Gustafsson tackade nej.

Artikelbild

| Oscar Gustafsson visar upp hur en ram i en bikupa tidigare hade kunnat se ut. – I Sverige sätter vi ut ramar med gammalt vax på. Efter det här utbrottet av yngelröta kommer vi att göra som i Danmark, vilket innebär att ramarna görs rent med kaustiksoda och enbart fräscht vax får sättas ut i kupan igen, säger Thomas Gustafsson.

Varför ställer du upp på intervju nu?

– Efter allt hårt jobb är läget under kontroll. Även om jag förlorat miljontals bin och hundratusentals kronor så har allt ändå gått bra, säger Thomas Gustafsson.

Lars Karlsson, bitillsynsman på Länsstyrelsen i Uppsala bekräftar att smittan är under kontroll och är förbannad på den låga ersättningen som utgår till biodlare som drabbas av yngelröta.

– Biodlaren har förlorat upp emot en kvarts miljon kronor på ren otur att få yngelröta. Vi brukar räkna att den ekonomiska förlusten för ett bisamhälle är cirka 10 000 kronor. Den ersättning som betalas ut är bara på 100 kronor per samhälle och självrisken 300. Jordbruksverket har inte uppdaterat ersättningsnivåerna sedan 70-talet, säger Lars Karlsson.

Jordbruksverket är medveten om kritiken men menar att bisjukdomsförordningen från 1974 uppdaterats några gånger, men inte gällande ersättning för amerikansk yngelröta.

– Vi ser problem med att bin inte behandlas jämlikt med andra lantbruksdjur och det här kommer antagligen att ses över i samband med EUs kommande djurhälsolagstiftning 2021. Då kommer något att hända med biskyddslagstiftningen, säger JackisLannek, bitillsynshandläggare på Jordbruksverket.