ENKÖPING

Nu i helgen med start på lördag och tio lördagar framåt kan den som vill komma till Tingshuset i Enköping och prova på att skapa olika typer av konst. Målet är att sänka trösklarna in i kulturen och ge alla möjlighet att skapa sin egen konst. På plats i Tingshuset kommer det att finnas personer som arbetar med konst och kultur som kan ge stöd och råd till alla hugade konstnärer.

- Alla ska känna sig välkomna och det ska vara lätt och tillgängligt att börja skapa konst. Ingen förkunskap krävs, det viktigaste är att du får möjlighet att prova på. Skapande lördag är en chans att utveckla både sitt eget skapande och samtidigt utveckla stadens kulturliv, säger Stuart Mayes, som är kulturpedagog i Enköpings kommun.