Förslaget är att kommunen ska gå från länets näst längsta till kortaste tid för det färgsprakande smällandet under nyår och andra storhelger.

Enligt ett förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen ska den lokala ordningsstadgan ändras.

Frågan ska tas upp politiskt redan nästa vecka och kan komma att träda i kraft från och med halvårsskiftet.

Artikelbild

| Regler stramas åt. Inte före 21 och efter 01 på nyår?

I centrala Enköping ska det krävas tillstånd av polisen alla tider på året för att få använda fyrverkerier.

"Frågan växer för varje år. Det är framför allt djurens lidande som invånarna hänvisar till", skriver park- och gatuchefen Gunilla Eksudd och samhällsbyggnadschefen Gunilla Fröman inför beslutet i tekniska nämnden nu på torsdag.

Den lokala ordningsstadgan ska sedan tas upp i kommunfullmäktige för att slutligen gälla.

Vad handlar det då om?

Idag tillåter kommunen fyrverkerier från klockan 15 på eftermiddagen till tre på natten under nyår, påsk och valborg.

Nu föreslås att tiden ändras, från tolv timmars tillåtet färgsprakande smällande till fyra timmar, mellan klockan 21 och 01.

"Då har Enköpings kommun den kortaste tillåtna tiden i Uppsala län men ändå tillräckligt generöst för att kunna ha fyrverkerier i samband med ett valborgsmässofirande. Förvaltningen föreslår också att, i likhet med Uppsala kommun, införa undantag i Enköpings stads centrum där det krävs tillstånd från polisen alla tider på året. Paragraf 16 i ordningsföreskrifterna ändras enligt följande: ”Enligt ordningslagen 3 kapitlet 7 paragrafen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten om tidpunkten, platsens belägenhet eller övriga omständigheter innebär risk för skada på eller betyder besvär för person eller egendom. I Enköpings kommun gäller även att: Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att använda pyrotekniska varor i centrala Enköping. Området ramas in av Fjärdhundragatan, Tullgatan, Östra Ringgatan och Ågatan".

Det föreslås också bli totalförbud mot att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från

Enköpings lasarett.