Hela entrén vid Åkersbergsvägen 3 är fylld med skåp, spisar, toalettstolar och annan inredning från den 5 000 kvadratmeter stora fastigheten. Golven i huset håller på att bytas ut på grund av problem med inomhusklimatet och all inredning har därför monterats bort.

– De prover som togs visade att det fanns problem i alla delar av huset, förutom i klinkergolvet i entrén som inte är lika tätt, säger Katarina Härner.

Det var gaser i betongplattan i golvet, under golvmattorna, som orsakade problemen. Det kan i sin tur bero på betongen som på grund av miljökrav haft en annorlunda blandning.

Artikelbild

| Alla inventarier har monterats bort och förvaras i entrén eller på balkongerna under tiden som golven renoveras på Åkersbergsvägens omvårdnadsboende.

– Det luktade väldigt starkt när mattorna togs bort, som ammoniak, konstaterar Lars Karlsson, byggprojektledare vid kommunen.

Alla mattor revs ut och golvet slipades ned till betongen så att även alla limrester försvann. En silverfolie har lagts ut mot betongen för att stänga inne eventuella gaser från betongplattan och därefter har ett speciellt gipsspackel lagts över golven.

– Nu återställer vi hela huset del för del. Det har tagit tid, bland annat för att torktiden för spacklet varit lång. Men vi har varit noga med kontrollen av fuktvärdena, det är viktigt för oss att säkerställa att det blir så bra som möjligt i alla led, säger Katarina Härner.

Omvårdnadsboendet utrymdes redan i december förra året men först i oktober i år kunde renoveringen komma igång.

Artikelbild

| ”Vi vill hellre att det blir bra kvalitet än att renoveringen går fort,men vi håller tidsplanen på sex månader” säger byggprojektledare Lars Karlsson och fastighetschef Katarina Härner.

­– Vi var tvungna att utreda orsaken till problemen och det tog ett tag. Vi anlitade två oberoende konsulter för att få ett så bra underlag som möjligt. Sen tog upphandlingen tid, den var vi tvungen att göra eftersom byggherren inte ville ta ansvaret för problemen, säger Katarina Härner.

Upphandlingen vanns av ett lokalt företag och det är Lars Karlsson mycket nöjd med.

Artikelbild

| Även i badrum och kök har alla golv gjorts om. Lars Karlsson visar på de skarvar i mattan som kommer att täckas av kakellister.

– Sen använder de lokala underentreprenörer eftersom det är ett så omfattande jobb. Det har fungerat väldigt bra och de var snabbt igång med arbetet, säger han.

Omkring 30 miljoner kronor kommer slutnotan för renoveringen att bli. Därtill kommer kostnader för evakuering och ersättningslokaler för de boende. En juridisk process om ansvarsfrågan pågår mellan kommunen och byggherren Peab. Processenkan ta flera år.

Artikelbild

| En silverfolie har lags mellen betong och gipsmatta för att hindra eventuella gaser från betongen att läcka ut.

Renoveringen har gått utan större problem och man ligger bra till tidsmässigt. Om några veckor kan besked ges om när de boende kan flytta in igen.

– Nu ser vi fram emot att välkomna verksamheterna tillbaka i vår, säger Katarina Härner.