Emma Jörgensen är en av lägenhetsinnehavarna på Kärrhöksgränd. Exakt vilka skador som finns i hennes lägenhet vet vi inte.

Samtliga 42 lägenheter evakuerades, men alla de boende var inte hemma. Emma Jörgensen var en av dem, men däremot var hennes husdjur där.

– Vid tretiden fick jag reda på att katterna hade räddats, säger hon lättad.

Artikelbild

| Här samlas kommunens krisgrupp, posom, har i olika delar har varit i tjänst hela natten. Nu hålls ett nytt möte på söndagförmiddagen för att se hur man ska gå vidare.

I natt var hon på informationsmöte i Västerledsskolans matsal.

Nu står hon i regnet utanför och har många funderingar om framtiden.

– Jag var hos min särbo i Bålsta när jag hörde talas om branden i natt, berättar hon.

Kommunens POSOM-grupp, Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser, har samlats. Emma Jörgensen är en av de boende som varit här.

– Vi har haft en mötesplats i Västerledsskolans matsal. Det har varit 15-20 personer här i natt, säger socialchefen Elisabeth Kantor.

Nu på förmiddagen har gruppen ett nytt möte om vad som ska hända senare. Om det blir en ny plats att utgå i från, eller om man är kvar här.