Polisen hade lämnat över två anmälningar om misstanke om hets mot folkgrupp till Justitiekanslern, JK. Att frågan hamnar på JK:s bord beror på att myndigheten är ensam åklagare när det gäller tryckfrihetsbrott, och att de aktuella flaggorna ansågs vara framställda i tryckpress.

JK anser visserligen att de tre flaggorna som spreds i Bålsta centrum den 20 april ska betecknas som hets mot folkgrupp men eftersom det inte går att klarlägga vem det är som står bakom brottet väljer JK att lägga ner förundersökningen.

Även en banderoll märkt "Nordiska motståndsrörelsen" hittades vid tillfället. Eftersom denna inte var tryckt i tryckpress blir det polis och allmän åklagare som ska utreda den delen av brottet, samt olovlig affischering, olaga intrång och skadegörelse.