Sedan arkeologerna inledde den stora Enköpings-utgrävningen på sensommaren 2017 har tusen och åter tusen blickar riktats mot tomten i hörnet Kyrkogatan-Källgatan.

Men nu är arbetet snart färdigt.

– Ja, det stämmer, i alla fall fältarbetet. Det avslutas inom några veckor, säger projektledaren Joakim Kjellberg.

Artikelbild

| Extra visning hålls på fredagen.

Men ni hade avslutat visningarna, eller hur?

– Ja, egentligen var det så, men efter all uppmärksamhet på fynden från den tid vi är nere på nu, så är det så många som hört av sig. Därför arrangerar vi en eftermiddagsvisning på fredagen. Kvällstid är det ju för mörkt, säger han.

Hur många kan ni ta emot?

– Nja, drygt 50 i normala fall. Kommer det väldigt många så får vi försöka dela upp oss. Vill man vara säker att få vara med på visningen ska man boka en biljett på Enköpings museum, säger Joakim Kjellberg.

Artikelbild

| Arkeologen Joakim Kjellberg på Upplandsmuseet vid föredraget på Joar Blå tidigare i år.

Vad händer när utgrävningarna har avslutats?

– Det kommer att ta flera månader att sammanställa materialet, sedan ytterligare ett par år innan rapporten är färdig, säger han.

Det är Arkeologerna på Statens historiska muséer och Upplandsmuséet som ansvarat för stadsutgrävningen i Enköping, som nu är nere på 1200-talet.

I mars i år, en bit in i utgrävningarna, höll du ett välbesökt föredrag på Joar Blå. Har du fler inplanerade?

– Ja, under processen med att sammanställa rapporten så planerar vi ytterligare sådana föredrag, säger Joakim Kjellberg.

Intresset, inte minst lokalt, har varit stort från skolklasser, föreningar och privatpersoner. Ju längre utgrävningarna har pågått desto större intresse har riktats mot Enköping även utifrån.