En bostadsrättsförening har bildats av hyresgäster på Bergvretsgatan. Radhusen på gatan ingår i det bestånd som Enköpings hyresbostäder, EHB, har lagt ut till försäljning och slutit köpeavtal med Vrenen, som ingår i Sveafastigheters bolagskoncern, om.

EHB vill sälja radhusen i Hummelsta och på Bergvretsgatan och Lärksoppsgatan i Bergvreten. Den nya föreningen har nu fram till 17 december på sig för att utnyttja hembudsrätten. För att den ska gälla krävs att minst 50 procent av hyresgästerna i de totalt 69 lägenheterna anmält intresse av att köpa. Om bostadsrättsföreningen tar över säljs hela fastigheten, och kvarvarande hyresgäster blir hyresgäster hos bostadsrättsföreningen.