Det handlar om förslag på hur svenska lagar ska anpassas till EU:s vapendirektiv och hur polisens nationella föreskrifter om skjutbanor ska utformas. ”Tjänstemannaaktivism” är ett återkommande omdöme från jägare.

Licenskrav för magasin med fler än tio patroner, tidsbegränsade vapenlicenser och inskränkning av tillåtna vapentyper hör till det som går utöver EU-direktivet. Tillståndsplikt även för tillfälliga skjutbanor som jaktstigar föreslås bli en del av polisförordningen. De som protesterar anser att laglydiga jägare och sportskyttar drabbas av förslag som sägs riktas mot organiserad brottslighet och terrorism.

Hans Augustin är banchef på Snedens jägarcentrum i Enköping, och jägare.

Artikelbild

| Polisen ägnar sig åt putsbeteende när de skärper regler för legala vapen för att komma åt de illegala anser Hans Augustin.

– Svenska lagar skall inte gå längre än EU:s vapendirektiv, och flertalet remissinstanser har varit kritiska, säger Hans Augustin.

Förslaget om magasinlicens drabbar i första hand sportskyttar men förslaget att antalet lösa pipor begränsas till fyra, upprör jägarkåren:

– Att ha olika pipor för olika typer av jakt sparar pengar eftersom det är vapnets stomme, lådan, som är den dyraste delen, säger Hans Augustin.

David Skagerlind i Kungs-Husby jagar företrädesvis vildsvin i Trögden där de har etablerat sig starkt.

Artikelbild

| Magasinet till jaktgeväret rymmer bara fem patroner och omfattas därför inte av förslaget att skärpa svensk lag utöver EU-direktivet.

– En tillfällig skjutbana, det skulle betyda en övningsplats på egen mark och jaktstigar med skjutstationer anordnade av klubbar där medlemmar kan träna. Det är klart att det blir stora problem och kostnader om varje övningsplats och skjutstation ska inspekteras och ges tillstånd. I förlängningen blir övningstillfällena färre och det är varken bra för jägare eller djur, säger David Skagerlind.

Hans Augustin ger exempel från en jaktstig där skjutstationen hade rörliga profilmål:

Artikelbild

| När jägare samlas vid banorna i Snedens jägarcentrum handlar många samtal nu om lag- och regelskärpningar för legala vapen.

– Först kom ett vildsvin, skott, så ett vildsvin, skott igen, och sen en hund! Det är så jägares vaksamhet tränas, säger Hans Augustin.

Lars Björk är jaktvårdskonsulent i Svenska jägareförbundets region Mitt och mycket kritisk till de olika förslagen:

Artikelbild

| Varken Finland eller Norge har licenskrav för ljuddämpare, och många anser att samma borde gälla i Sverige.

– Vissa halvautomatiska vapen förbjuds och det drabbar inte bara dem som håller på med dynamiskt sportskytte, utan också dem med rörelsehinder i axlar. Jagar man vildsvin eller björn kan två snabba skott behövas, säger Lars Björk.

Att försvåra skjutträning med jaktstigar anser han är väldigt olyckligt:

– I kriminella sammanhang är det illegala vapen, inte jägares legala vapen, som används. Man kommer inte åt kriminella med krav på licenser och skjutbanetillstånd i lagar och föreskrifter, säger Lars Björk.