Förslaget att skriva ett samarbetsavtal med barnombudet har lagts av Jesper Englundh (S). Avsikten är att stärka den kommunala kompetensen om barns rättigheter, vilket behövs när barnkonventionen blir svensk lag.

Motionen har tillstyrkts av kommunstyrelsen och kommer att tas upp av fullmäktige vid måndagens sammanträde.