Enköpings kommun startar den nya konstklubben i Tingshuset. Den vänder sig till barn mellan sju och 15 års ålder, som vill utveckla konstnärskapet på ett roligt sätt.

Aktiviteten ska ses som ett komplement till den senare tidigare etablerade aktiviteten Skapande lördag, som också håller till i Tingshuset.

– Konstklubben ger barn och unga möjlighet att våga experimentera, leka och lita på sina känslor. Alla kommer hitta sitt eget sätt att uttrycka sig, säger kulturpedagog Stuart Mayes i ett pressmeddelande.

Konstklubbens kurser ska anpassas efter olika åldrar. Sedan får deltagarna testa sig fram i olika bildspråk och uttrycksformer. Tidpunkterna för klubben ska så småningom gå att läsa på kommunens hemsida.