Detta enligt siffror framtagna av Svensk Mäklarstatistik på uppdrag av Fastighetsbyrån.

Snittprisutvecklingen på villor i Sverige visar på en ökning med 33 procent. Uppsala län lägger sig strax därunder med 30 procent. Snittpriset för en villa 2013 var 2 374 884 kronor, för 2018 är snittpriset 3 078 919 kronor.

Sett till kommunerna i länet har störst ökning skett i Tierps och Östhammars kommun med 53 respektive 52 procent. Räknat i kronor toppar däremot Enköping med en värdeökning på 723 418 kronor sedan 2013.

Det län som har sett den högsta snittökningen är Västmanlands län, 51 procent. Den kommun som står för största ökningen är Vännäs där villapriserna har stigit 134 procent de senaste fem åren.