– Skapande av självstyrande områden för de kristna befolkningsgrupper som drevs bort från Nineveslätten av IS ser jag som enda möjligheten för dem att kunna återvända och leva i säkerhet, sade Lars Adaktusson.

Han berättade också att den partigrupp, EPP, som han tillhör i EU-parlamentet arbetar för att en resolution ska antas med innebörden att pengar till återuppbyggnaden i Irak åtminstone delvis ska kanaliseras via kristna församlingar och organisationer:

– De pengar till återuppbyggnad som går från FN till Bagdad har visat sig i mycket liten utsträckning gå till de kristna områdena. USA ger därför i stället pengar direkt till kristna kyrkor och grupper. Mitt kansli jobbar för att EU ska göra som USA, sade Lars Adaktusson.

Situationen för kristna flyktingar i Enköping berättade medlemmar i församlingen om. Under de senaste åren har omkring 50 kristna familjer kommit från olika länder i Mellanöstern. Svårigheterna att hitta lämpliga bostäder är det som nämns först, men sedan också att trakasserier förekommer i till exempel skolor.

– Det händer att barn som väljer fläskrätter i skolmatsalen blir kallade ”kafir”, säger en av de närvarande.

Lars Adaktusson konstaterade att det är känt att trakasserier av kristna flyktingar och även hot förekommit på asylboenden, och begreppet ”kafir”, otrogen, betecknade han som fruktansvärt:

– Det är oacceptabelt att det förekommer. Sverige ska vara en trygg hamn för flyktingar, sade Lars Adaktusson.

Adaktusson, KD och EPP har agerat för att en internationell ad hoc-domstol ska sättas upp som kan åtala IS-medlemmar som misstänks för krigsförbrytelser. Ett antal svenska medborgare som stridit för IS sitter fängslade i områden kontrollerade av kurder. Frågan om var de ska prövas rättsligt är ännu olöst.

Enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter ska ingen förvägras rätten att resa in i den stat hen är medborgare i.

– Det är frågan om vilken tidsrymd som gäller och det finns praktiska frågor som måste lösas i så fall. Varken Irak eller Syrien är anslutna till ICC, internationella brottsmålsdomstolen där krigsförbrytare annars kan ställas till svars. Men Sverige har en plats i FN:s säkerhetsråd och borde där tillsammans med Nederländerna lyfta frågan om inrättande av en ad hoc-domstol, säger Lars Adaktusson.