Det populära friluftsbadet med Biskops-Arnö som nära granne på andra sidan Oxens vatten har varit en tillflykt för bad- och solsugna från såväl Örsundsbros södra omland som från Bålsta under många decennier.

Sedan sju år är det Maria Abrahamson och Michael Jonsson som äger gården Kulla Nyby där marken med Kullabadet ingår, och det är också de och intresseföreningen som fortsätter att hålla badet i skick:

– Det är mera jobb än de flesta tror. Gräs ska klippas, toaletter servas, sopor tömmas, bänkar och bryggor hållas i skick och sly rensas, säger Maria Abrahamson som tillsammans med Michael tagit en kort paus för en träff med EP i vårsolen vid Kullabadet.

Artikelbild

| Omklädningshytt, bänkar, bryggor, grillplats - det är mycket som ska skötas och underhållas på en plats som Kullabadet.

På stranden ligger bryggdelarna uppdragna sedan i höstas. Att de är delvis täckta av sälghängen är inget att förundras över, plastpontonerna som ska hålla dem flytande ser det värre ut med.

– Vår bedömning är att bryggorna inte längre är säkra, men vi väntar på att kommunen ska komma och göra en bedömning, säger Maria Abrahamson.

Kullabadets intresseförening har ett avtal med kommunen om driften av badet, och i år har samhällsbyggnadsförvaltningen beslutat bidra med drygt 34 000 kronor varav hälften är arrendet. I praktiken består intresseföreningen av Maria Abrahamson, Michael Jonsson och några eldsjälar i Kullatrakten, och huvudansvaret ligger på de två förstnämnda.

– En tredjedel av driftbidraget går direkt tillbaka till kommunen för toa- och soptömning. Annat som måste betalas är försäkringen och förstås de tre prover som ska tas av badvattnet varje säsong, säger Michael Jonsson.

Artikelbild

| Stampe, 4 år och Welsh corgi cardigan, undersöker det lilla hundbadet, husse Michael Jonsson övervakar.

Små och stora utgifter och tid för daglig tillsyn av bad, grillplats, gräsplan och parkering gör att driften är ett stort åtagande, och till investeringar i nya bryggor räcker inte avtalspengarna.

– Jag har varit i kontakt med kommunen om bryggorna, och har förstått att det inte kan bli några nya bryggor i år. Förhoppningen är att det är en investering som kan göras till nästa år, säger Maria Abrahamson.

Artikelbild

| Maria Abrahamson njuter en stund av solen vid Kullabadet i en paus från allt arbete med Hallonparken.

Kullabadet hålls tillgängligt, med vattnet rensat från vass och stranden från sly anser hon är något som gör strandskydd värt namnet:

– Om stranden inte är tillgänglig varken från sjö eller land är strandskyddet inte till någon större nytta för allmänheten. Och jag hoppas att Kulla 4H:s sommarkulvecka och alla badgäster känner sig välkomna även fortsättningsvis, säger hon.