Det tycker Bengt Öberg i ett medborgarförslag som lämnats till kommunfullmäktige.

Den läktare som Öberg skulle vilja se förverkligad är försedd med tak, och från sidan formad som ett X där den övre delen är tak över sittplatsläktare som på ena sidan vetter mot rugbyplanen, på den andra mot konstgräsplanen. Under läktarna kan omklädningsrum byggas.

En fungerande högtalaranläggning står också på Bengt Öbergs önskelista. Han poängterar att han lämnar sitt förslag som medborgare, inte som medlem i Enköpings rugbyklubb.

Rugbyspelarna Simon Axelsson och Hannes Nylén, aktiva i A-laget och tränare i skolrugby, känner till att önskemål om en läktare mellan de två planerna finns.

– Det vore bra med en läktare som ger sittplatser vända mot båda planerna, det skulle inte bara rugbyn utan fotbollen också ha glädje av, säger Simon Axelsson.

– Men nästan ännu bättre vore om vi fick fler ordentliga omklädningsrum. Nu har vi två rum som tolv lag delar på, säger Hannes Nylén.

Fullmäktige lämnade medborgarförslaget till upplevelsenämnden att ta ställning till.