ENKÖPING

Ungefär så kan uppdraget för en av regeringens utredningar, Tillitsdelegationen, sammanfattas.

Nyckelordet är tillit, att lita på professionen. Arbetet ska vara färdigt nästa sommar.

Artikelbild

| I ljuset. Christin Tjärnheden, Enköpings utvecklingschef, kommunstyrelsens ordförande Helena Proos, Anna Lexelius, utredningens huvudsekretetare, Laura Hartman, ordförande och utredningssekreterare Unni Mannerheim på skolgården vid Västerleden.

– Den statliga styrningen ska baseras på medarbetarnas erfarenheter och kompetens, säger Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman, som tillsammans med huvudsekreteraren Anna Lexelius och utredningssekreteraren Unni Mannerheim besökte Enköping under onsdagen.

EP deltog i förmiddagens besök på Enöglaskolan.

Här mötte de statliga utredarna elever och personal, men fick också höra synpunkter från rektorer, förskolechefer och andra skolledare.

Senare under dagen var tid inbokad med kommunledningen, samtliga förvaltningschefer och politiker.

Artikelbild

| Synpunkter. Diskussioner mellan skolledare i Enköping och utredningens deltagare. Skolnämndens ordförande Sven Jansson och kommunalrådet Helena Proos längst till höger.

Varför besöker ni Enköping?

– Under första delen av utredningen besöker vi 2-3 kommuner i månaden. Enköping var tidigt ute att ta kontakt med oss, säger Laura Hartman.

Artikelbild

| Kunskapsutbyte. Monica Tägtström Bergman, verksamhetschef för förskolan och Laura Hartman, Tillitsdelegationens ordförande.

Flera rektorer lyfte fram det mycket omfattande arbete som krävs när till exempel en förälder gör en anmälan mot skolan.

En synpunkt: Man får släppa allt annat och ägna 50 timmar i veckan åt att formulera juridiskt hållbara svar på ett stort antal frågor.

Artikelbild

| Diskussioner. Rektorer och andra skolledare träffade statens utredare på Enöglaskolan.

En annan: Skolinspektionens statistiska underlag vid inspektionerna måste ifrågasättas. Den kan dra väldigt stora växlar på en enskild elevintervju som lyfts fram i rapporten.

En tredje: Idag har det blivit viktigare med roliga aktiviteter och att servera ekologisk mjölk än lära barn att läsa. Hur kan vi konkurrera med kunskap när betygsinflationen är all time high?

– Många värdefulla synpunkter, konstaterade Laura Hartman.