I Enköping och Håbo finns ett 40-tal att välja mellan, men tillgängligheten varierar. Pärlan Härnevi kyrka håller till exempel helt stängt för en omfattande renovering, medan några sommaröppet nästan varje dag.

I Lagundabygden runt tätorten Örsundsbro arrangeras precis som de senaste åren "Veckans sommarkyrka", med särskilt program runt en av församlingens tio kyrkor. Den här veckan är det Fröslunda, nästa vecka Nysätra.

Lars Lindgren från Saltsjöbaden är en av dem som kyrkoturistar på landsbygden runt Enköping och Bålsta.

Han räknar upp ett tiotal kyrkor han besökt i trakten, bland andra Villberga, Löt och Husby-Sjutolft.

– Jag tycker om miljöerna och är intresserad av kyrkor, berättar han när vi träffas i den för dagen sommaröppna Yttergrans kyrka, strax utanför Bålsta.

Här svarar sommarguiden Jonna Randen på frågor och tipsar vidare om ett besök i Övergran, Kalmar och Skoklosters kyrkor.

Det som Yttergran har gemensamt med bland annat Härkeberga, som Lars Lindgren också har besökt, är målningarna av Albertus Pictor.

– Det här är en väldigt liten kyrka som nästan bara har öppet på sommaren. Många som kommer hit berättar att de varit här tidigare och har speciella minnen av kyrkan, säger Jonna Randen.