Örsundsbro håller på att få en ny förskola som står modell för kommande förskolebyggen runt om i kommunen. Fastighetsavdelningen tillsammans med förskolepersonal har tagit fram konceptet, och resultatet är en tvåvåningsbyggnad med plats för 160 barn.

–  De äldre barnen kommer att ha sina lokaler med ateljé, bibliotek och samlingsrum på övervåningen, de yngre barnen på bottenvåningen. Trappa inomhus förstås, men också en yttertrappa upp till en loftgång gör att barngrupperna inte behöver störa varandra under dagen, säger Anna-Maria Winther, rektor och förskolechef för Örsundsbro och Salnecke förskolor.

Den del av taket som vetter mot Kyrkstugan är täckt med växter:

Artikelbild

| Den del av fasaden som täckts med gul plåt har försetts med ett slingrande mönster i grått.

– Sedumtak som det heter har flera fördelar, dels blir det vackert eftersom det förändras över tid och med årstider, men också för att det fördröjer vattenavrinning, säger Hampus Berglind, projektledare för bygget.

Merparten av förskolans fasad muras med tegel som kommer att göra den långsiktigt hållbarare, och underhållsfri:

– Teglet kommer från Haga, så det är dessutom en lokalproduktionsaspekt i det, säger Hampus Berglind.

Energi och miljötänkande har varit viktigt, och förskolan får solceller på delar av taken som vetter mot Ängsvägen och mot skolan, så kallade "solar tubes", rör från taket som släpper ned dagsljus i lokalerna på övervåningen, och fjärrvärme.  Förskolan klassas som "Miljöbyggnad silver" enligt SGBC:s (Sweden Green Building Council), parametrar.

Artikelbild

| Fönsterkarmar i olika färger gör fasaderna extra dekorativa.

Byggnaden kommer att stå klar i april om allt går som planerat, vilket det hittills gjort. Därefter återstår markarbeten med färdigställande av lekgårdar och gårdsplaner, och inredning av förskolelokalerna:

–  Vi kommer att flytta in här hösten 2020, och det är något som såväl personal som barn verkligen ser fram emot. De nuvarande lokalerna har börjat bli väldigt slitna, säger Anna-Maria Winther.

Artikelbild

| Tegelväggarna håller på att muras upp på den östra fasaden där förskolans huvudentré kommer att vara.

Eftersom den nuvarande förskolan ligger granne med nybygget har barn och vuxna kunnat följa byggprocessen:

–  Det har varit väldigt spännande med kranar och betongbilar och att följa hur väggar vuxit upp, säger Anna-Maria Winther.

Artikelbild

| Golvet på den blivande balkongen syns mellan Anna-Maria Winther och Hampus Berglind.

Förskolan i Örsundsbro är budgeterad att kosta 69 miljoner kronor. Förskolorna på Korsängen och i Grillby ska byggas enligt samma principer:

–  Yttre och inre färgsättning kommer att variera, men förhoppningen är att de byggena går fortare och blir billigare, säger Hampus Berglind.