På vinterhalvåret minskar grävandet på grund av is och kyla, men på Munksundet var det full fart på fiberdragningen i veckan, trots problem med snö och is.

Där arbetade 18 man försedda med gasolvärmare, spett, salt, hjullastare och en specialförsedd diamantklinga för att skära i asfalten. Det är Ociusnet som är en underentreprenör till IP-Only som arbetar.

– De arbetar enbart i tätorten med moderna tekniken "microtrenching" vilket ger minimal påverkan på trafikbilden och för att göra arbetet så snabbt som möjligt, berättar Niclas Karnhill på IP-Only.

Artikelbild

| Lugn. För arbetsledare Fredrik Åkerblom är det en vanlig dag på jobbet, is och kyla är inget han hetsar upp sig för.

Den nya entreprenören som IP-Only ska anlita efter de kraftiga klagomål som de fått av boende på landsbygden är inte klar ännu. Upphandlingen pågår fortfarande berättar Niclas Karnhill på IP-Only.

Tidigare sade representanter från företaget vid ett möte med kunder på torget i Enköping att huvudmålet fortfarande är att hela den utlovade utbyggnaden i Enköpings kommun ska vara klar under 2018.

Niclas Karnhill berättade då:

– Det övergripande tidsmålet står fast, dock kan mindre delprojekt förskjutas något på grund av att vi byter underentreprenör för att förbättra kvaliteten.

Kommer det bli några förseningar med tanke på is och snö?

– Självklart påverkar klimatet gällande snö, men kyla är däremot inget problem för "microtrenching" i tätorten. Landsbygden är naturligt mer problematiskt med dess grävarbete där tidplanen kan korrigeras om det är mycket snö.

Är det vanligt att grävarbeten görs även på vintertid?

– Vi räknar med att våra grävarbeten minskar under vintern, men är det extraordinära väderförhållanden kan de påverka mer, självklart. I tätorten använder vi "microtrenching" som kan, som sagt, göras även när det är kallt, men viss grävning kommer dock ske även där – exempelvis där det finns gatsten eller plattor. Gällande landsbygden är det andra förutsättningar. Utöver klimatet påverkas främst landsbygden av långsam tillståndsprocess med Trafikverket och insamlandet av markavtal.

Innan diamantklingan som ska skära i asfalten kan göra sitt jobb måste ett cirka två meter brett område längs gatan rengöras från snö och is. Det görs med gasolbrännare, salt, spett och borste.

För arbetsledare Fredrik Åkerblom är det en vanlig dag på jobbet, is och kyla är inget han hetsar upp sig för.

– Vi är specialiserade på just de här förhållandena. Det tar lite längre tid än vanligt och kräver lite mer jobb. I vanliga fall hinner vi med 350 meter om dagen, nu tar det säkert dubbelt så lång tid. Fördelen med kyla är att det inte blir lika smutsigt.