Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig emot sammanslagningen av skolnämnden och utbildningsnämnden som nu båda har nio ledamöter och sju ersättare, delvis med samma motivering.

Magnus Ahlkvist (V) inledde debatten om den föreslagna utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

– Det ska vara möjligt att ha uppdrag som fritidspolitiker, men den nya nämnden ska hantera allt från förskola via grund- och gymnasieskola till vuxenutbildning och arbetsmarknads- och integrationsinsatser. Det ger ytterligare kunskapsövertag för presidiet och tjänstemän, sade Magnus Ahlkvist.

Anders Lindén (SD) argumenterade emot förslaget från delvis samma utgångspunkt:

– Skolnämndens sammanträden tar redan nu en heldag i anspråk med besök i skolor, viktiga för information och förståelse, och sedan det formella sammanträdet. Arbetsbelastningen är redan stor, och den ekonomiska vinsten, 350 000 kronor, är liten, sade Anders Lindén (SD).

Såväl V som SD reserverade sig emot fullmäktiges beslut att anta förslaget om en ny nämnd som enligt minoritetskoalitionens budgetförslag kommer att hantera drygt 1,1 miljarder kronor av 2019 års budget på totalt drygt 2,5 miljarder kronor.

Ingvar Smedlund (M) och kommunstyrelsens ordförande, liksom Anders Wikman (NE) såg en möjlighet att minska den nya nämndens ansvarsområde genom att skapa en separat arbetsmarknadsnämnd.

– Det kan vi börja utreda redan efter årsskiftet, sade Ingvar Smedlund.

Sven Jansson (S) tycker att kommunen ska se över arbetsmarknads- och integrationsfrågorna och att man skulle kunna lägga dem i någon annan nämnd.