Utlys en markanvisningstävling för Stattomten så snart det är praktiskt möjligt. Den uppmaningen riktar Nystart Enköping till den nya politiska ledningen i en motion till fullmäktige.

NE hänvisar till information till plex-utskottet i september om att en markanvisningstävling skulle kunna utlysas före årsskiftet.

– Vi oroas av signaler om att arbetet nu stannat av på grund av maktskiftet, skriver NE.

Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen.