Det stora trädäcket byggdes 2011 och hade ett tidsbegränsat bygglov. Piran Trading AB och restaurangen All In som då fick bygglovet, men hösten 2017 gick restaurangen i konkurs och efter konkursen har såväl All in’s lokal i Paushuset som trädäcket stått tomt.

När det tidsbegränsade bygglovet för den 135 kvadratmeter stora anläggningen gick ut i maj blev trädäcket kommunens huvudvärk eftersom det står på Stora torget som är allmän platsmark och ägs av kommunen.

Efter att de juridiska aspekterna av ägandet av trädäcket undersökts beslutades att trädäcket skulle tas bort, och på onsdagen hade hela träkonstruktionen tagits bort.

Artikelbild

| Den sedan snart två år oanvända tidigare uteserveringen på Stora torget började tas bort på onsdagen då denna bild togs.

Området är fortsatt inhägnat eftersom arbetet med att återställa Stora torget inte är avslutat.