Inledningsvis sökte skolan tillstånd hos länsstyrelsen för införandet av kameraövervakning. Det visade sig dock att myndighetens tillstånd inte krävs i det här fallet, eftersom kamerorna uteslutande filmar inne i skolans lokaler, som inte är allmän plats. Det är med andra ord fritt fram att installera övervakningssystemet.

Gymnasiet har stora lokaler och många elever. Det är naturligtvis svårt för skolans personal att känna igen alla elever och kunna skilja på behöriga från obehöriga elever.

Såväl skolans arbetstagarorganisationer som elevkår har informerats om kameraövervakningen.

Artikelbild

| Övervakningskameror sätts upp i D-, E- och F-huset.

– De tyckte att det var en bra idé och hade inget att erinra mot det. Det är kul att vi är överens, säger Daniel Hellström som tror att kameraövervakning för många har blivit ett allt mer accepterat inslag i samhället.

– Går du in i vilken kvartersbutik som helst så finns det kameror. Här rör sig 1 200 till 1 300 elever plus personal. Det är klart att det är trygghetsskapande och något som vi har pratat om att införa i flera år. Det känns skönt att få trycka på knappen och börja, säger Daniel Hellström.

Anläggningen, med 21 kameror fördelade i D-, E- och F-husen på Sandbrogatan, kostar ungefär 400 000 kronor. Pengarna tas ur skolans investeringsbudget.

Biträdande programrektor Martina Ericson är den som har hållit i gymnasiets kontakter med länsstyrelsen och företaget som installerar övervakningssystemet. Hon förklarar att ska vara strikt reglerat angående vem som får titta på bilderna och även hur lång tid bildmaterialet lagras.

– Det kommer att sitta skyltning vid entréerna om att skolan kameraövervakas, berättar Martina Ericson.

Eftersom skolan inte är en allmän plats uppmanas oanmälda besökare att anmäla sig i skolexpeditionen.

Huvudsyftet med övervakningen är att säkra tryggheten på skolan. Ett annat syfte är att förebygga olaga intrång. Tanken är också att bilderna kan användas för att förebygga och utreda brott.

Polisen i lokalpolisområde Enköping/Håbo ser positivt på införandet av övervakningskameror. Enligt ett yttrande upplever poliser ute på fältet att miljön på Westerlundska gymnasiet har blivit tuffare och råare:

"Införandet av övervakningskameror ökar säkerheten för både personal och elever på skolan. I händelse av brott är film från övervakningskameror utmärkt bevismaterial för polisens utredning."