Arkeologerna kan knappt bärga sig förrän schaktningsarbetet är klart. Faktum är att man redan på sina ställen i gropen kan se det medeltida kulturlagret, avslöjat av dess mörkare färg, titta fram.

– Vi kan se att medeltiden ligger och väntar på oss, säger Joakim Kjellberg, projektledare från Upplandsmuseet.

Han och de andra arkeologerna får dock ge sig till tåls till i mitten av september på att deras huvudsakliga arbetsuppgifter kan komma igång.

Artikelbild

| 1100-tal. Mathias Bäck räknar med att hitta föremål och annat från 1100-talet.

Det arkeologiska projektet kallas för Enescopinge – den medeltida staden. Det är ett samarbete mellan Arkeologerna på Statens historiska museer och Upplandsmuseets avdelning för arkeologi.

Ungefär två tredjedelar av tomten kommer att grävas ut. Arkeologerna kan naturligtvis inte veta vad de kommer att finna, men de vet vad de förväntar sig av utgrävningen.

– Förmodligen kommer vi att gräva mest i 1100- och 1200-talet på den här tomten, säger Mathias Bäck, projektledare från Arkeologerna på Statens historiska museer.

Yngre lämningar lär de inte hitta i marken där hotellbyggnaderna stod, men däremot kan kulturlager från det yngre Enköping finnas där hotellet inte har stått.

Efter en tidigare mindre utgrävning på tomten, som skedde 2010 i samband med att Stadshotellet revs, vet man att det finns goda bevarandeförutsättningar för organiskt material (trä, läder, etcetera) i marken. Man vet också att det finns rester av tidigare bebyggelse som ligger i lager ovanpå varandra.

Arkeologerna kommer att dokumentera Enköpings utveckling från de äldsta lagren, tidig medeltid, till dess Stadshotellet byggdes i slutet av 1800-talet. Kanske kan de få svar på frågan när Enköping blev en stad sett till invånarantal och betydelse. I ett bevarat brev från 1160-talet nämns för första gången Enköping (Enescopinge). Men om det var en stad då eller inte vet man inte.

Resultaten av projektet kommer att låta tala om sig både i Sverige och utomlands.

– En sån här undersökning är av både nationellt och internationellt intresse, säger Joakim Kjellberg.

Utgrävningen ska vara klar till nästa sommar. Det kommer att bli kontinuerliga visningar för allmänheten och till exempel kommer också veckans fynd att ställas ut på Enköpings museum.