Ove Jansson, Företagarna i Mälardalen, är anlitad för att starta upp och leda en utbildning för nyanlända som ska lära sig företagande. Totalt handlar det om 15 platser i Enköping. Arbetsförmedlingen matchar och väljer ut deltagarna i utbildningen.

– Fokus är företagande och lära sig regelverket i Sverige. De får lära sig saker som att det är viktigt att ha regelbundna kontakter med Skatteverket. I till exempel Syrien är företagare vana vid att ha en kontakt om året med sin skattemyndighet, säger Ove Jansson.

Projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det handlar om nyanlända som fått uppehållstillstånd och kommit en bit med sina svenskastudier. Många av dem som förväntas delta i utbildningen har erfarenhet av företagande men behöver lära sig att driva företag i Sverige. Företagarna har beviljats pengar av Tillväxtverket för att kunna sätta igång med projektet. Det kan handla om så mycket som 3,5 miljoner kronor. Projektet beräknas pågå fram till 31 december 2019.

­– På sikt kan även Håbo omfattas av projektet, tillägger en optimistisk Ove Jansson.

"Syftet är att generera fler bärkraftiga och framgångsrika företag som ägs och drivs av nyanlända. Vi räknar också med att några av dem kommer att ta över företag vars ägare står inför att gå i pension eller av andra skäl sluta som företagare. Detta kommer att vara en medveten strävan.", skriver Företagarna/Nyanlänt företagande AB i sin ansökan.

Deltagarna i Enköping kommer att träffas elva gånger under sex månader och arbeta en del hemma. Målet är att de ska kunna ta fram en affärsplan och en budget, vilket är nödvändigt för att ett företag ska kunna startas. Närmast ska lokaler anskaffas och projektet planeras innan utbildningen är klar för start.

– Vi på Företagarna har drivit liknande projekt i Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg, säger Ove Jansson.

Jansson tillägger att många av de nyanlända har ett stort kontaktnät i Mellanöstern som kan öppna dörrar för nya affärer. Något som företagare i Sverige ofta saknar. Och med tanke på att flera småföretagare i Sverige går i pension finns det all anledning att underlätta för nyanlända som kan tänka sig att bli småföretagare, resonerar Ove Jansson.

Utöver att lära sig regelverket är det grunderna i företagande som lärs ut. Deltagarna ska ta fram en affärsplan med budget som kan realiseras i ett nytt företag. Under sex månader ska deltagarna driva sitt företag med stöd av kursledarna. Meningen är att utbildningen ska lära ut företagande under så verklighetsnära omständigheter som möjligt.