Omsättningen för tillverkaren av lek-, park- och träningsutrustning ökade kraftigt under 2017.

Företaget Lappset gjorde ett av sina bästa år någonsin.

– Den totala omsättningen ökade med 10 procent, från 73 miljoner kronor 2016 till 80,7 miljoner kronor under 2017, säger vd Katja Skånér.

Idag arbetar drygt 30 personer i företagets lokaler i Enköping.

Om ett halvår ska det vara minst fem till, hoppas företagets vd, som ser bland annat drift och underhåll av lekplatser som en stor tillväxtmarknad. Samtidigt ska försäljningen av möbler och andra produkter för utomhusbruk fortsätta att öka.

Katja Skånér säger att inte minst parkdelen av företaget visade en stor ökning under det gångna året.

Hon räknar med att Lappset ska fortsätta att växa även under 2018. Därför behövs mer personal.

Inom vilka områden?

– Vi behöver anställa både på säljavdelningen, inom designteamet och i fabriken, säger hon.

Men det behövs även driftspersonal till den ökade satsningen på besiktning och rutinmässigt underhåll av lekplatser.

Katja Skånér talar om en utveckling med uppgifter som företaget inte gör idag, till exempel rening av lekplatssand.

Lappset Group är en av världens ledande tillverkare av lek-, park och träningsutrustning. I produktutbudet finns aktivitetsutrustning för alla åldrar. Lappsets lekplatser, utegym, seniorgym och parkprodukter finns i över 50 länder. Tillverkningen av parkutrustning sker i Enköping, där även Lappset Sweden har sitt kontor. Moderbolaget Lappset Group ligger i finska Rovaniemi.