Besluten från förvaltningsrätten innebär att flytt och renovering av en bodlänga på innergården och grundläggning för en ny byggnad kan ske utan krav på att en arkeologisk utgrävning först sker. För Anders Eriksson som sedan han köpte fastigheten i början av 2000-talet haft för avsikt att restaurera byggnaderna är det välkomna besked:

– Rätten har fastställt att länsstyrelsens beslut att lämna tillstånd för ingrepp i fornlämning gäller och då kan grundläggningsarbeten påbörjas, säger Anders Eriksson.

Frågan om krav på arkeologiska undersökningar har hindrat arbetet med Garnbodens byggnader under flera år. Kostnaderna för sådana undersökningar är så höga att en renovering blivit omöjlig.

Artikelbild

| I bodlängan finns bland annat två toaletter, en ny byggnad med toaletter måste till innan längan kan flyttas och renoveras.

– Delen av Garnboden längs Sandgatan med kaféet Tant Gredelin och Magasinet inne på gården har båda renoverats i ursprunglig stil och fått ny grund utan arkeologisk undersökning. Att det skulle behövas för att flytta bodlängan cirka 40 centimeter så att hela huset är på min och inte grannens fastighet, och samtidigt renovera den har jag aldrig förstått, säger Anders Eriksson.

Garnboden byggdes efter stadsbranden 1799. Problemet med husets läge uppstod sannolikt på 1880-talet då fastighetsgränsen drogs upp rakt genom Garnbodens bodlänga. Längans skick gör att en flytt är lättare att genomföra än en ändring av fastighetsgränsen.

– Men innan jag tar itu med bodlängan måste en ny byggnad dit toaletter kan flyttas komma på plats. Efter längan får jag ta Garnbodens vinklar Kungsgatan-Sandgatan i den takt det blir ekonomiskt möjligt, säger Anders Eriksson.