Sätt upp några parkbänkar vid gångvägen längs Örsundaåns norra sida nedströms småbåtshamnen.

Det önskar en Örsundsbrobo som lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det finns gott om utrymme för parkbänkar och också för en rastplats med grillmöjligheter utefter gångvägen skriver förslagsställaren, och eftersom ortsbefolkningen gärna promenerar där skulle bänkar uppskattas.

Fullmäktige lämnade förslaget vidare till tekniska nämnden.