Den här gången handlar det inte om att blicka tillbaka några decennier i tiden och frossa i svartvita bilder ur EP:s arkiv.

Nu handlar det om framtiden.

"Plan för Enköpings stad – granskningsversionen" är, om man räknar med de fem bilagorna, 370 mer eller mindre underhållande sidor.

Artikelbild

| Enköpings utveckling. En fördjupad översiktsplan tas fram. Hur ska staden se ut 2040?

Nej, du behöver inte sluka allt. Till skillnad mot en spänningsroman har du utbyte av att bara läsa en liten del.

Den som regelbundet följer den lokala debatten och nyhetsflödet känner igen ämnena. Var ska det byggas? När ska det byggas? Hur konkurrerar vi och hur samarbetar vi med omvärlden i Sveriges närmaste stad? Hur löser vi infrastrukturen, hur bygger vi hållbart och hur får vi en offentlig miljö som vi trivs i?

– Alla de här delarna är en förutsättning för varandra, förklarade Anders Wikman (NE), ordförande i kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott när handlingarna presenterades tidigare i december.

Fram till 12 februari har alla Enköpingsbor chans att lämna synpunkter på den här fördjupade översiktsplanen, som handlar om hur Enköping ska utvecklas fram till 2040. Men beslut idag kan naturligtvis få konsekvenser betydligt längre än så.

Både oppositionen och den politiska ledningen hyllar sammanställningen, även om de nödvändigtvis inte är överens om allt.

– Något av det bästa och mest utförliga som har skrivits inom det här området. Tjänstemännen har gjort ett fantastiskt bra arbete, menar kommunalrådet Ingvar Smedlund (M).

Hur framtiden utvecklas är ett resultat av samarbete. Ett centralt citat ur dokumentet:

"Förverkligandet av översiktsplanens förslag är till stor del beroende av marknadskrafterna och privata aktörers initiativ, utom då kommunen själv äger marken. Det är dock alltid kommunen som fattar beslut om detaljplaneläggning utifrån politisk inriktning och prioritering".

I materialet finns bland annat synpunkter från både yngre och äldre skolelever, från besökarna på Enköpingsmässan och från fritidsgårdarna.

Bostadsfrågan är den som överlägset lyfts fram som viktigast av gymnasieeleverna, där kommunens samhällsplanerare tillbringade fyra dagar under förarbetet.

Med tanke på att många av de gymnasieelever som just nu har jullov firar sin 40-årsdag inom översiktsplanens tidsperiod så är det förstås en naturlig strategi.

Du hittar dokumentet på kommunens hemsida. Tryckta handlingar finns utställda i Kommunhusets entré, kommunens bibliotek, Westerlundska gymnasiet, Kulturskolan, museet och Idrottshuset.