Kommunens miljö- och byggnadsnämnd har lämnat ett positivt förhandsbesked för en industrilokal som enligt ansökan ska bli 450 kvadratmeter stor.

Fastigheten har sedan 2006 ägts av bolaget Worx AB i Malung, men enligt Worx ägare Hans Tidhult såldes den för en månad sedan till Grillbyföretaget Norins Schakt AB.

En tidigare begäran om bygglov fastnade i en miljöteknisk undersökning, och Tidhult ville 2010 dra ärendet till EU-domstolen. Så skedde inte, och analysresultaten från den markundersökning som gjorts visar på föroreningshalter som ligger under Naturvårdsverkets gränser för mindre känslig markanvändning, MKM.