– Det här är den högsta byggsanktionsavgiften som vi beslutat att ta ut under min tid som nämndordförande, säger MatzKeijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

I oktober 2015 ansökte Svenska Hyreshus (SHH) om bygglov för ett flerbostadshus på Korvettvägen i Bredsand. I februari 2016 fick företaget också sitt bygglov, men innan man kan börja bygga måste man ha ett startbesked.

I mars fick SHH ett delstartbesked för att kunna påbörja olika typer av markarbeten i området. Någon rätt att börja bygga hus innebar inte det beskedet. Först den 15 september fick företaget det startbesked som gav dem rätt att börja bygga hus.

Artikelbild

| Ordförande. Matz Keijser.

– När SHH fick startbesked den 15 september hade man redan börjat bygga husen, vilket också dokumenterats av personal från kommunen, förklarar MatzKeijser.

Att påbörja en byggnation innan man fått ett startbesked är ett brott mot plan- och bygglagen. Lagstiftningen säger då att en byggsanktionsavgift ska tas ut. Storleken på avgiften beror på hur stor byggnaderna är. I SHH:s fall landar den på 1,3 miljoner kronor.

Från SHH:s sida är man besviken över kravet på 1,3 miljoner kronor.

– Det finns flera saker i detta fall som vi reagerat på. Dels upplever vi handläggningstiden som extremt lång. Vår bedömning är att vi hade ett komplett ärende som kommunen hade kunnat ta ställning till redan i mars 2016. Nu stod allting stilla över sommaren och ingenting hände, säger Fredrik Hermansson, produktions- och förvaltningschef på SHH.

Från kommunens sida delar man inte SHH:s uppfattning när det gäller handläggningen.

I beslutsunderlaget konstateras att ärendet var komplett med samtliga handlingar först i september förra året. Ett beslut om att företaget skulle få ett startbesked fattades också den 15 september.

Från företagets sida ifrågasätter man även storleken på den byggsanktionsavgift som man krävs på.

– Utifrån de samtal jag haft med vår jurist så bör ett eventuellt belopp ligga på 1,1 miljoner kronor och inte 1,3 som kommunen nu kräver, säger Fredrik Hermansson.

Samtidigt som Fredrik Hermansson är kritisk mot handläggning och beloppsnivåer så finns det också en viss självrannsakan.

– Vi har en totalentreprenör som bygger åt oss och de följer en tidsplan när saker och ting ska göras. Här har vi brustit i kommunikationen med entreprenören när det gäller startbeskeden, säger Fredrik Hermansson.