Förslaget omfattar kulturhus och kulturskola på Joartomten, och ett hus med offentlig och kommersiell verksamhet på Statt-tomten.

Förslaget är ett första steg i den pussel-process som ska leda till centrums utveckling. Processen har av Anders Wikman (NE) och Ingvar Smedlund (M) i plexutskottet har beskrivits som en politisk handskakning, en överenskommelse som ska gälla oavsett vilka som vinner valet i höst.

Förslaget pekar främst ut två stora och drivande pusselbitar.

Artikelbild

Kultur på Joartomten.

Den första pusselbiten består av ett kulturhus och en kulturskola på Joartomten. Samtidigt innebär det att förslaget är "en långsam och medveten försäljning" av kulturfastigheterna i Kyrkbacken.

Enligt förslaget finns det goda möjligheter att söka extern finansiering till utvecklingen av den "kulturella knutpunkt och mötesplats i staden" som ett framtida Joar Blå, med turistbyrå och kaféverksamhet, kan bli.

Den andra pusselbiten handlar om hur platsen vid Statt-tomten och Stora torget kan bli mer levande. Ett hus som kombinerar offentlig verksamhet, som kommunal förvaltning, och olika former av kommersiell verksamhet menar man skapar goda förutsättningar för att fler människor ska röra sig i centrum, ett "Stattshus" som plan- och exploateringschefen Patrik Holm beskrev det.

Artikelbild

| Två pusselbitar. Sliten Joarfastighet till vänster och Kommunhuset till höger.

– Vi säger ingenting om höjd på huset, men förslaget är 200-300 arbetsplatser, säger han.

Däremot bör en kommunfullmäktigesal inte ligga här.

Artikelbild

| Centrumförslag. Mats Flodin (M), planchefen Patrik Holm och plexutskottets ordförande Anders Wikman (NE).

– En sådan samlingslokal kan planeras in vid till exempel kulturskolan eller gymnasiet.

Flera saker finns att känna igen från den konsultrapport från Archus som presenterades i slutet av förra året.

Nu ska förslaget ut på remiss. De tre närmaste veckorna ska alla partier stöta och blöta idéerna och återkomma till den 29 mars.

Enligt tidsplanen, som EP har berättat om tidigare, ska det slutliga förslaget presenteras av kommunstyrelsens plexutskott den 31 maj innan frågan går vidare till fullmäktige för vidare processer.

Varken plexutskottets ordförande Anders Wikman (NE) eller Mats Flodin (M), som representerade oppositionen vid presskonferensen vill kommentera detaljerna i förslaget.

– Med respekt för den debatt som nu ska ske ute i partigrupperna vore det fel av oss att göra det idag, säger Anders Wikman som dock berömmer det arbete som tjänstemännen har åstadkommit sedan uppdraget i början av februari.

– En nödvändig process. Vi har fått se ett bra material idag sammanställt på kort tid, men av delvis halvdana och bristfälliga underlag, säger Mats Flodin.

Övriga pusselbitar enligt förslaget:

Gymnasiet: Det nya föreslås ligga i samma område som det nuvarande. Utredningen fortsätter.

Parkeringar: Tjänstemännen föreslår en kommunalt ägt p-hus på Paus-parkeringen. Finns färdiga planer från 2011-2013 som drogs tillbaka i samband med valet 2014.

Nuvarande Kommunhuset: En försäljning av tomten ger kommunen goda intäkter. Attraktivt område för bostäder nära parker.

Hamnområdet: På sikt stadens största stadsomvandlingsprojekt, men just på sikt.