I höstens nya tidtabell har linje 223 till Lillkyrka ändrats och går numera bara till Grillby över Boglösa.

Boende i Lillkyrka är hänvisade till linje 221 som har betydligt färre avgångar. Första bussen på morgonen går 07.55 från Lillkyrka och sista bussen från Enköping går 16.18.

Tider som inte fungerar för en vanlig arbetsdag. Den första turen är dessutom en skolbusstur och då kan man som vanlig passagerare bli nekad att åka med.

Artikelbild

| Leva. "Att ha jobb dagtid eller barn i skolan går inte om man bor här. Hur vill man att landsbygden ska kunna leva?" frågar sig Susanne Englundh, Kicki van Kammen och Lina Loberg.

– Det går inte att jobba dagtid om man bor här, konstaterar Kicki van Kammen vars man André nu får skjutsa henne till jobbet på lasarettet i Enköping när det behövs.

Susanna Englundh jobbar i Västerås. Det fungerade bra med de bussförbindelser som fanns förr. Nu kan hon varken kommas i tid till jobbet eller jobba sina åtta timmar om hon ska åka buss.

– Nu sitter mina 80-åriga föräldrar och åker från Bålsta för att skjutsa mig till station i Enköping, säger Susanna som är helt beroende av bussförbindelse då hon inte har bil.

Flera personer som EP träffar vittnar om de förödande konsekvenser indragningen av bussturerna fått för dem. Både äldreboende, förskola och skola får svårare att rekrytera personal när det inte går bussar och många ungdomar som studerar, både i Enköping och på annan ort får svårt att klara studierna.

Ida Loberg pluggar på gymnasium i Västerås, men nu har hon fått svårt att ta sig till och från skolan.

– Ibland får hon sova kvar i stan eller så får vi skjutsa, säger mamma Lina.

Kicki och Andrés son Kit läser estet på gymnasiet i Enköping. Nu åker han moped de två och en halv milen in till stan.

– Det är fyra ungdomar här som inte kan delta i examensarbetet med de uppsättningar de ska göra. Att göra grupparbeten efter skoltid går inte för de här eleverna, säger Kicki.

Även yngre barn som valt friskolor inne i Enköping får problem då busstiderna inte fungerar med skoltiderna.

– Det här begränsar ju även valmöjligheterna för dem som ska söka till gymnasiet, konstaterar Kicki.

Nu vill de att UL förbättrar bussturerna till Lillkyrka igen, åtminstone morgon och kväll.

– Det tar sju-åtta minuter extra för bussen att gå över Lillkyrka. Det är sjukt att man inte kan göra det, säger Kicki.

De har varit i kontakt med UL men fått svaret att man strävar efter en ”enhetlig linjesträckning”.

– Och de hänvisar till en enkätundersökning som visar att resandet är lågt från Lillkyrka. Men det var många som missade enkäten eftersom den låg i UL-appen, säger Kicki.

Enligt Sture Jonsson, informationschef på UL, togs linje 223 över Lillkyrka togs bort för att ge bättre turtäthet i Grillby. Då det var en ringlinje tog turerna lång tid och var mindre attraktiva för resenärerna.

– Det har funnits ett behov att förbättra förbindelsen mellan Grillby och Enköping därför har förändringen gjorts. Nu är restiden med buss från Grillby bara fem minuter längre än med bil, säger Sture Jonsson.

Att då köra separata turer över Lillkyrka kostar för mycket i relation till nyttan med turerna.

– När vi gör om turerna är det alltid för att vi får fler vinnare än förlorare, säger Sture Jonsson.

En uppföljning av linjeförändringen kommer att göras för att man ska se om den fått önskad effekt.

De som kontaktat UL och inte fått svar som de är nöjda med uppmanar Sture Jonsson att höra av sig igen.

– Om man inte är nöjd med svaret ska man absolut tala om det, kontakta oss igen och be om en utförligare redogörelse.