Senast vi rapporterade om utgrävningarna i Stattomten hade arkeologerna grävt sig ned till 1300-talet, digerdöden härjade. Bebyggelsen hade försvunnit och istället odlades det på den marken, bland annat för medicinalväxter.

Nu har arkeologerna kommit ned till 1200-talet och då har miljön återigen förändrats. I det nuvarande lagret som de gräver i, är det inte längre tal om bostäder eller odlingsmark, utan skeppsverksamheter.

– Vi har hittat olika skeppsdelar som har återanvänts som fyllnads- och konstruktionsmaterial. Dels har vi några bordsplankor och dels spelbetingar som har suttit på en kogg. Bordsdelarna har kommit från en mindre båt. Vi har även hittat ett roder från en sex till sju meter lång båt. De har återanvänts i andra konstruktioner, säger Emelie Sunding, biträdande projektledare och arkeolog på Upplandsmuseet.

Artikelbild

| Ett intakt akterroder till en båt från 1300-talets början. Båten har troligen varit mellan 6-7 meter lång. Rodret hade återanvänts i en brädläggning vid en brunn från samma tid.

Kogg var en vanlig skeppstyp under medeltiden och användes ofta av Hansan. Arkeologerna kan bestämma fynden till mitten eller andra halvan av 1200-talet.

– Vi gräver i vad som då var nära strandkanten. Vi har hittat konstruktioner som är kopplade till någon slags hamnmiljö, där man arbetat med, reparerat och underhållit båtar, berättar Emelie Sunding.

I anslutning till hamnkonstruktionerna har även en gammal latrin grävts fram, uppbyggd med stenar och med trä. Där har ytterligare fynd gjorts.

– Där finns många fint bevarade fynd. Vi har hittat flera skor och även barnskor, en nålbunden socka, flöten, en flöjt och lite keramik. Det är lite speciellt med latriner, det brukar vara många fynd i dem, säger Emelie Sunding.

Artikelbild

| Emelie Sunding, biträdande projektledare och arkeolog på Upplandsmuseet.

Dessutom har lämningar efter någon slags båtuppdragningsplats hittats där man har dragit upp båtar som var sju till åtta meter upp på land, för reparationer eller underhåll.

Förväntade ni er att hitta så pass många fynd?

Artikelbild

| Någon slags båtuppdragningsplats där man har dragit upp båtar som var sju till åtta meter upp på land, för reparationer eller underhåll.

– Vi har räknat på det. Vi känner till strandlinjeförskjutningen, att marken har varit täckt på 1100-talet och sedan har vattnet börjat dra sig tillbaka, både på naturligt vis och genom utfyllnad. Vi har räknat med att hitta bryggkonstruktioner eller något med koppling till en medeltida hamn, så det har vi varit förberedda på men det är häftigt när man gör det. Det är ganska ovanligt att man hittar sådana typer av lämningar när man gräver mitt i städer, säger Emelie Sunding.

Enligt preliminära uppgifter ska utgrävningarna i Stattomten avslutas i mitten av november.