Marie Andersson, ordförande i föreningen som bjudit in till invigningen, var överväldigad av det stora intresset och gladde sig inte minst över att det var så många helt nya ansikten för henne:

– Det är jättekul, intresset för klättring växer hela tiden, nu är vi 270 medlemmar. Vi har också gått samman med OCR-klubben, hinderbaneklubben, så vi har också hinderbanan att erbjuda, säger Marie Andersson.

Formellt invigdes lokalen på söndagen av Dag Söderberg från Upplands idrottsförbund, men verksamheten har varit i gång sedan början av februari. Då hade medlemmar arbetat i ett helt år med att ställa i ordning väggar och hinder och flytta från den gamla klätterlokalen.

Artikelbild

| Albin Meyer klarade sig upp för väggen på egen hand, André Witt och Patrik Hivén behövde aldrig hjälpa till.

– Nya lokalen är flera gånger större än den gamla, 24 klätterbanor i stället för tidigare åtta, och dessutom hinderbanan. Många ideella arbetstimmar, ekonomiskt stöd från Sparbanken i Enköping, flera lokala företag och från Upplandsdistriktet gjorde det möjligt, säger Marie Andersson.

När invigningen väckt så stort intresse hoppas Fredrik Pilegård och Ida Lundén med OCR-klubbakgrund att intresset ska vara lika stort för kommande helgs hinderbanelopp på Enavallen:

– Det är ett kortlopp, en kilometer ungefär med olika hinder längs vägen att klättra över, krypa under, dra eller lyfta, säger Fredrik Pilegård.

– Elit och motionärer tävlar om pallplatser, men alla kan vara med, anmälan samma dag. Det händer mycket runt omkring också, till exempel kommer OCR:s Fun Squad, våra superhjältar, tillägger Ida Lundén.