Det är systrarna Eva Strandman och Inger Nordstrand som nu väljer att sälja sitt barndomshem, herrgården omgiven av mindre bostadshus och ekonomibyggnader, några kilometer sydöst om Örsundsbro.

– Det är klart att det känns sorgligt att sälja barndomshemmet, men det är en generationsfråga. Våra barn har valt andra vägar i livet och är inte intresserade av att ta över, säger Eva Strandman.

En gård av Stora Bärbys storlek kräver visioner och nytänkande av den som tar över tror Eva Strandman, och det är också vad de hoppas att en köpare kommer att vilja bidra med. Däremot kommer försäljningen inte att innebära några förändringar för Stor Bärbys hyresgäster.

Familjen Nordstrand kom till Stora Bärby 1926 då systrarnas farmor och farfar flyttade dit. Vid tiden för andra världskriget tog deras far Olof Nordstrand över driften och först i början av 2000-talet tog arrendatorer över åkerbruket.

– Stora Bärby var fars livsverk, och han var ju också en tongivande person i lantbrukarkretsar i bygden, säger Eva Strandman.

Att Olof Nordstrand var uppskattad bland traktens lantbrukare är något som Catharina Rudolphson på näraliggande Bjelkesta gård intygar:

– Han tog över som väldigt ung och var aldrig en traktorkörande bonde, däremot en väldigt bra driftledare som byggde upp gården, underhöll fastigheter och hade ett sunt tänkande runt hur den skulle drivas, säger Catharina Rudolphson.

Sista anbudsdagen för Stora Bärby är 17 juni.